Margriet Bootsma met pensioen en vakantie Ab Swart

Vanaf januari 2023 is Margriet Bootsma met pensioen, Ab Swart heeft haar praktijk overgenomen. Ab Swart is afwezig van 21 februari tot 4 maart 2023. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met uw huisarts. Berichten in de e-mail en/of voicemail zullen vanaf maandag 6 maart beantwoord worden.

Als u vragen heeft over een eerder doorlopen behandeltraject bij Margriet of u wenst informatie uit uw dossier te ontvangen dan kunt u uw vraag neerleggen bij Ab Swart of Hans Heres. Alleen met uw schriftelijk verzoek met handtekening mogen we u hier verder mee helpen.Terug naar overzicht actueel