Ons zorgaanbod valt onder de G-BGGZ (Generalistische Basis GGZ ) en is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. De behandeling is kortdurend, variërend van 5 tot 12 gesprekken.
Om voor vergoeding van uw behandeling in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief nodig van de huisarts en moeten uw klachten voldoen aan voorwaarden van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en uw zorgverzekeraar.

Als uw klachtenpatroon valt binnen het classificatiesysteem van de DSM-5, kunt u in de meeste gevallen aanspraak maken op vergoeding. In de DSM-5 worden symptomen/klachten beschreven, geordend en benoemd als 'stoornis'.

Vanuit uw basisverzekering heeft u recht op een vergoeding van psychologische hulp in de G-BGGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico. In 2020 bedraagt het eigen risico € 385,-.

Uw zorgverzekeraar vergoedt per behandeling een zogenaamd zorgvraagzwaarteproduct. Voor elk zorgvraagzwaarteproduct (behandeling inclusief intake, telefonische contacten, e-mail, administratie, verslaglegging e.d.) geldt een maximum tarief, vastgesteld door de NZa.

Als tijdens de intakefase blijkt dat uw behandeling niet voor vergoeding in aanmerking komt, kan in de meeste gevallen de Transitieprestatie worden gedeclareerd. Tijdens de intakefase bepaalt de psycholoog samen met u onder welk zorgzwaarteproduct uw klachten vallen.

Kort: maximale duur 294 minuten
Middel: maximale duur 495 minuten
Intensief: maximale duur 750 minuten
Chronisch: maximale duur 753 minuten
Transitieprestatie: maximale duur 120 minuten

Margriet Bootsma heeft met de volgende zorgverzekeraars een contract: De Friesland Zorgverzekeraar, Menzis, VGZ, DSW, CZ, Caresq, VRZ en Zilveren Kruis. Bij deze zorgverzekeraars dient zij de declaraties rechtstreeks in.

Hans Heres heeft in 2020 met alle zorgverzekeraars een contract behalve met de CZ-Groep (CZ, OHRA, Delta Lloyd).

Als u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar met wie Margriet en Hans geen contract hebben, brengen zij de kosten bij u in rekening. Vervolgens kunt u de nota indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polis krijgt u de kosten of een deel ervan vergoed. Laat u goed informeren over uw eigen situatie.

Voor de G-BGGZ heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts, met daarin minimaal een vermoeden van een DSM-5 classificatie vermeld.

Het tarief voor individuele gesprekken bedraagt € 90,- per zitting van een uur (45 minuten gesprekstijd, 15 minuten administratietijd).

Beroepsgeheim

Wij behandelen de door u verstrekte informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. Als psycholoog hebben wij een beroepsgeheim. Dit houdt in dat wij geen informatie aan anderen mogen verstrekken zonder uw uitdrukkelijke toestemming. 15 jaar na beëindiging van de behandeling vernietigen wij uw dossier zodanig dat dit niet meer te lezen is.

Wilt u dat uw dossier eerder wordt vernietigd, dan kunt u dit aangeven. U hebt ten alle tijden recht op inzage in uw dossier en u kunt een kopie van het dossier opvragen.

24 uur tevoren

Een afspraak kunt u minimaal 24 uur van tevoren telefonisch afzeggen. Als u wordt doorgeschakeld naar de voicemail, kunt u een boodschap inspreken. Het apparaat registreert datum en tijdstip van de boodschap.

Wanneer u een afspraak niet tijdig afzegt brengen wij €45,- in rekening. Dit bedrag wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Ziekte of vakantie

Bij ziekte of vakantie nemen Margriet Bootsma en Hans Heres voor elkaars cliënten waar, of regelen zij vervanging in de regio. U kunt in die periode in geval van nood bij de collega terecht.

Heeft u een klacht?

Wanneer u een klacht heeft over de behandeling, stellen wij het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Dan kunnen wij onze hulp verbeteren en proberen om er samen uit te komen. Mochten uw bezwaren blijven bestaan, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van het LVVP (www.lvvp.info) of het College van Toezicht van het NIP (www.psynip.nl).

praktische informatie

Nieuws, Wachttijden en Vakanties 

 

 Nieuws

Margriet Bootsma gaat vanaf 1 januari 2023 met pensioen.

Ab Swart volgt haar op in onze praktijk. In december 2022 werkt hij nog alleen op de vrijdag, vanaf 2023 bouwt hij zijn werktijden verder uit. 

Ab Swart is te bereiken op emailadres ab.swart@psychologenpraktijknijlan.nl en op telefoonnummer 06-28 04 48 43

 

Wachttijd Margriet Bootsma

De praktijk van Margriet Bootsma is gesloten voor nieuwe aanmeldingen

Wachttijd Hans Heres

De praktijk van Hans Heres is tot eind januari 2023 gesloten voor nieuwe aanmeldingen

Wachttijd Ab Swart                                                                                                                                            

Deze wordt later bekendgemaakt

 

Kerstakantie                                                                                                                                                                                                                            

Van 24 december tot en met 8 januari 2023 is de praktijk gesloten.   

 

Tekst by Ingrid van Damme, Design by Lemon 'N Salt, © 2020
Naar Boven