Ons zorgaanbod valt onder de G-BGGZ (Generalistische Basis GGZ ) en is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. De behandeling is kortdurend, variërend van 5 tot 12 gesprekken.
Om voor vergoeding van uw behandeling in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief nodig van de huisarts en moeten uw klachten voldoen aan voorwaarden van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en uw zorgverzekeraar.

Als uw klachtenpatroon valt binnen het classificatiesysteem van de DSM-V, kunt u in de meeste gevallen aanspraak maken op vergoeding. In de DSM-V worden symptomen/klachten beschreven, geordend en benoemd als 'stoornis'.

Vanuit uw basisverzekering heeft u recht op een vergoeding van psychologische hulp in de G-BGGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico. In 2019 bedraagt het eigen risico € 385,-.

Uw zorgverzekeraar vergoedt per behandeling een zogenaamd zorgvraagzwaarteproduct. Voor elk zorgvraagzwaarteproduct (behandeling inclusief intake, telefonische contacten, e-mail, administratie, verslaglegging e.d.) geldt een maximum tarief, vastgesteld door de NZa.

Als tijdens de intakefase blijkt dat uw behandeling niet voor vergoeding in aanmerking komt, kan in de meeste gevallen de Transitieprestatie worden gedeclareerd. Tijdens de intakefase bepaalt de psycholoog samen met u onder welk zorgzwaarteproduct uw klachten vallen.

Kort: maximale duur 294 minuten
Middel: maximale duur 495 minuten
Intensief: maximale duur 750 minuten
Chronisch: maximale duur 753 minuten
Transitieprestatie: maximale duur 120 minuten

Margriet Bootsma heeft met de volgende zorgverzekeraars een contract: De Friesland Zorgverzekeraar, Menzis, VGZ, DSW, CZ, Caresq, VRZ en Zilveren Kruis. Bij deze zorgverzekeraars dient zij de declaraties rechtstreeks in.

Als u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar met wie Margriet geen contract heeft, brengt zij de kosten bij u in rekening. Vervolgens kunt u de nota indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polis krijgt u de kosten of een deel ervan vergoed. Laat u goed informeren over uw eigen situatie.

Janneke Faber heeft geen contract met zorgverzekeraars. Kijkt u voor meer informatie bij 'Tarief niet verzekerde zorg'.

Voor de G-BGGZ heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts, met daarin minimaal een vermoeden van een DSM-V classificatie vermeld.

Het tarief voor individuele gesprekken bedraagt € 90,- per zitting van een uur (45 minuten gesprekstijd, 15 minuten administratietijd).

Gemeentelijke vergoeding

Per 1 januari 2019 heeft Janneke Faber geen contracten meer met de Friese gemeenten. U kunt uw kind wel aanmelden voor behandeling, maar de kosten komen in dat geval voor eigen rekening en worden niet meer vergoed. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met Janneke.

Beroepsgeheim

Wij behandelen de door u verstrekte informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. Als psycholoog/orthopedagoog hebben wij een beroepsgeheim. Dit houdt in dat wij geen informatie aan anderen mogen verstrekken zonder uw uitdrukkelijke toestemming. 15 jaar na beëindiging van de behandeling vernietigen wij uw dossier zodanig dat dit niet meer te lezen is.

Wilt u dat uw dossier eerder wordt vernietigd, dan kunt u dit aangeven. U hebt ten alle tijden recht op inzage in uw dossier en u kunt een kopie van het dossier opvragen.

24 uur tevoren

Een afspraak kunt u minimaal 24 uur van tevoren telefonisch afzeggen. Als u wordt doorgeschakeld naar de voicemail, kunt u een boodschap inspreken. Het apparaat registreert datum en tijdstip van de boodschap.

Wanneer u een afspraak niet tijdig afzegt brengen wij €45,- in rekening. Dit bedrag wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Ziekte of vakantie

Bij ziekte of vakantie nemen Margriet Bootsma en Janneke Faber voor elkaars cliënten waar, of regelen zij vervanging in de regio. U kunt in die periode in geval van nood bij de collega terecht.

Heeft u een klacht?

Wanneer u een klacht heeft over de behandeling, stellen wij het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Dan kunnen wij onze hulp verbeteren en proberen om er samen uit te komen. Mochten uw bezwaren blijven bestaan, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van het LVVP (www.lvvp.info), het College van Toezicht van het NIP (www.psynip.nl) of het College van Toezicht van de NVO (www.nvo.nl).

praktische informatie

Wachttijden, Vakanties en Nieuws

wachttijd Margriet Bootsma
De wachttijd voor Margriet Bootsma bedraagt vanaf 24 september vier tot zes weken

 

Nieuws

Per 1 september a.s. stopt Janneke Faber met haar praktijk in  
Gezondheidscentrum Nijlan. Na negen jaar met veel plezier op deze plek  
te hebben gewerkt is het tijd voor wat nieuws. 
Ze blijft in de buurt! Eind september begint ze bij Netwerkpsychologen  
in Leeuwarden. Ze zal daar eveneens kinderen, jongeren en volwassenen  
behandelen. 
Haar collega's wensen haar veel succes en plezier op de nieuwe werkplek. 

 

 

Tekst by Ingrid van Damme, Design by Lemon 'N Salt, © 2018
Naar Boven