Ons zorgaanbod valt onder de G-BGGZ (Generalistische Basis GGZ ) en is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. De behandeling is kortdurend, variërend van 5 tot 12 gesprekken.
Om voor vergoeding van uw behandeling in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief nodig van de huisarts en moeten uw klachten voldoen aan voorwaarden van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en uw zorgverzekeraar.

Als uw klachtenpatroon valt binnen het classificatiesysteem van de DSM-V, kunt u in de meeste gevallen aanspraak maken op vergoeding. In de DSM-V worden symptomen/klachten beschreven, geordend en benoemd als 'stoornis'.

Vanuit uw basisverzekering heeft u recht op een vergoeding van psychologische hulp in de G-BGGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico. In 2018 bedraagt het eigen risico € 385,-.

Uw zorgverzekeraar vergoedt per behandeling een zogenaamd zorgvraagzwaarteproduct. Voor elk zorgvraagzwaarteproduct (behandeling inclusief intake, telefonische contacten, e-mail, administratie, verslaglegging e.d.) geldt een maximum tarief, vastgesteld door de NZa.

Als tijdens de intakefase blijkt dat uw behandeling niet voor vergoeding in aanmerking komt, kan in de meeste gevallen de Transitieprestatie worden gedeclareerd. Tijdens de intakefase bepaalt de psycholoog samen met u onder welk zorgzwaarteproduct uw klachten vallen.

Kort: maximale duur 294 minuten
Middel: maximale duur 495 minuten
Intensief: maximale duur 750 minuten
Chronisch: maximale duur 753 minuten
Transitieprestatie: maximale duur 120 minuten

Bij de zorgverzekeraars met wie wij een contract hebben, dienen we de declaraties rechtstreeks in. Wij hebben met de volgende zorgverzekeraars een contract: De Friesland Zorgverzekeraar, Menzis, VGZ, DSW, CZ, Caresq, VRZ en Zilveren Kruis.

Voor traumagerelateerde zorg hebben wij alleen een contract met De Friesland Zorgverzekeraar.

Als u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar met wie wij geen contract hebben, brengen wij de kosten bij u in rekening. Vervolgens kunt u de nota indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polis krijgt u de kosten of een deel ervan vergoed. Laat u goed informeren over uw eigen situatie.

Voor de G-BGGZ heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts, met daarin minimaal een vermoeden van een DSM-V classificatie vermeld.

Het tarief voor individuele gesprekken bedraagt € 90,- per zitting van een uur (45 minuten gesprekstijd, 15 minuten administratietijd).

Gemeentelijke vergoeding

Sinds 2015 is geestelijke gezondheidszorg voor kinderen uitbesteed aan de gemeenten. Psychologenpraktijk Nijlan heeft een contract met alle gemeenten in Friesland. Wanneer uw kind bij ons in behandeling gaat, wordt de zorg door de gemeente vergoed. Voor behandeling is een verwijzing van de huisarts of het wijkteam nodig.

Beroepsgeheim

Wij behandelen de door u verstrekte informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. Als psycholoog/orthopedagoog hebben wij een beroepsgeheim. Dit houdt in dat wij geen informatie aan anderen mogen verstrekken zonder uw uitdrukkelijke toestemming. 15 jaar na beëindiging van de behandeling vernietigen wij uw dossier zodanig dat dit niet meer te lezen is.

Wilt u dat uw dossier eerder wordt vernietigd, dan kunt u dit aangeven. U hebt ten alle tijden recht op inzage in uw dossier en u kunt een kopie van het dossier opvragen.

24 uur tevoren

Een afspraak kunt u minimaal 24 uur van tevoren telefonisch afzeggen. Als u wordt doorgeschakeld naar de voicemail, kunt u een boodschap inspreken. Het apparaat registreert datum en tijdstip van de boodschap.

Wanneer u een afspraak niet tijdig afzegt brengen wij €45,- in rekening. Dit bedrag wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Ziekte of vakantie

Bij ziekte of vakantie nemen Margriet Bootsma en Janneke Faber voor elkaars cliënten waar, of regelen zij vervanging in de regio. U kunt in die periode in geval van nood bij de collega terecht.

Heeft u een klacht?

Wanneer u een klacht heeft over de behandeling, stellen wij het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Dan kunnen wij onze hulp verbeteren en proberen om er samen uit te komen. Mochten uw bezwaren blijven bestaan, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van het LVVP (www.lvvp.info), het College van Toezicht van het NIP (www.psynip.nl) of het College van Toezicht van de NVO (www.nvo.nl).

praktische informatie

Wachttijden

wachttijd Margriet Bootsma
De wachttijd voor Margriet Bootsma bedraagt vanaf 1 november 2018 vier tot zes weken.

wachttijd Janneke Faber
De wachttijd voor Janneke Faber bedraagt vanaf 1 juli 2018 vier weken.


 

Tekst by Ingrid van Damme, Design by Lemon 'N Salt, © 2018
Naar Boven