Waarneming bij afwezigheid

Mocht u dringend hulp nodig hebben bij afwezigheid van uw hulpverlener dan dient u uw huisarts te raadplegen en/of de lokale crisisdienst. Psychologenpraktijk Nijlan Heres en psychologenpraktijk Nijlan Swart bieden geen crisisdienst.  Mocht er tijdens afwezigheid van uw hulpverlener zorg nodig zijn dan zal dit met u worden afgestemd. U kunt hierover contact opnemen met uw hulpverlener.Terug naar overzicht actueel