Werkwijze

Mocht u naast de informatie van onze website meer willen weten over de mogelijkheden voor u, dan kunt u ons uiteraard bellen of mailen. Wanneer u besluit bij ons een traject te starten kunt u zich aanmelden via uw huisarts. We brengen uw klachten en wensen in kaart en bieden een behandeling die daar zo goed mogelijk op aansluit.

De aanmelding

Om in aanmerking te komen voor een behandeling en vergoeding heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts, met daarin minimaal een vermoeden van een DSM-5 classificatie vermeld. Vervolgens kunt u ons tijdens het telefonisch spreekuur bellen om een afspraak in te plannen.

De intake

Tijdens de eerste twee gesprekken kunt u uw verhaal kwijt. We bespreken wat uw klachten zijn en wat u zelf graag wil veranderen in uw leven. Het is belangrijk dat u een klik met ons ervaart. Mocht tijdens het eerste gesprek blijken dat dat niet het geval is, dan zoeken wij samen met u naar een andere oplossing. In de periode tussen het eerste en het tweede gesprek vragen we u om online een klachtenlijst in te vullen. Tijdens de gesprekken stellen we u ook vragen over uw (gezins)achtergrond, en we vragen of zich ingrijpende gebeurtenissen voor hebben gedaan in uw leven.

De behandeling / therapie

In overleg met u stellen we een behandelplan op. We zoeken naar de behandeling die het beste bij u past. Een kortdurend traject bestaat uit maximaal 12 gesprekken van 3 kwartier tot een uur.

Nazorg

Natuurlijk bespreken we regelmatig of u baat heeft bij de behandeling. Het kan zijn dat u bij beëindiging van het traject nog behoefte heeft aan ondersteuning en/of behandeling. In dat geval bespreken we met u de mogelijkheden.

NB. Soms wordt tijdens de intake duidelijk dat ons zorgaanbod niet goed aansluit bij uw zorgvraag. We kijken dan met u naar een passend vervolg en kunnen u zo nodig doorverwijzen.

Telefonisch spreekuur en wachttijden

Voor vragen en aanmeldingen zijn we telefonisch bereikbaar op de hieronder genoemde dagen en tijden. Een bericht inspreken op de voicemail kan ook, we bellen u dan zo snel mogelijk terug.

Hans Heres

Tel: 06-42 45 64 10
Maandag t/m donderdag van 13:30-14.00 uur

Wachttijd: 3 weken

Ab Swart

Tel: 06-82 04 48 43
Dinsdag t/m vrijdag van 13.30-14.00 uur

Wachttijd: aanmeldstop tot augustus