Privacy

Privacy waarborgen voor uw dossier

De informatie in uw dossier is alleen bedoeld voor uw zorg en wordt niet gedeeld met andere partijen. De opslag van informatie en communicatie hierover gebeurt alleen met programma’s en systemen die voldoen aan de wettelijke eisen. In lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zorgen we bij elk gebruik van persoonsgegevens dat de privacyinbreuk zo klein mogelijk is. 

Telefonisch spreekuur en wachttijden

Voor vragen en aanmeldingen zijn we telefonisch bereikbaar op de hieronder genoemde dagen en tijden. Een bericht inspreken op de voicemail kan ook, we bellen u dan zo snel mogelijk terug.

Hans Heres

Tel: 06-42 45 64 10
Maandag t/m donderdag van 13:30-14.00 uur

Wachttijd: 3 weken

Ab Swart

Tel: 06-82 04 48 43
Dinsdag t/m vrijdag van 13.30-14.00 uur

Wachttijd: aanmeldstop tot augustus