Kwaliteit

Als professional in de zorg hechten we veel waarde aan het bieden van kwaliteit. Samen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) hebben we daar duidelijke afspraken over gemaakt.

Afspraken met de NZa over de kwaliteit van onze praktijkvoering zijn vastgelegd in ons Kwaliteitsstatuut (deze kunt u desgewenst op de praktijk inzien). Vanuit de LVVP wordt onze praktijk iedere vijf jaar gevisiteerd door zorgprofessionals. Een certificaat van praktijkvisitatie van de LVVP bevestigt de kwaliteit van onze praktijkvoering. 

Telefonisch spreekuur en wachttijden

Voor vragen en aanmeldingen zijn we telefonisch bereikbaar op de hieronder genoemde dagen en tijden. Een bericht inspreken op de voicemail kan ook, we bellen u dan zo snel mogelijk terug.

Hans Heres

Tel: 06-42 45 64 10
Maandag t/m donderdag van 13:30-14.00 uur

Wachttijd: 3 weken

Ab Swart

Tel: 06-82 04 48 43
Dinsdag t/m vrijdag van 13.30-14.00 uur

Wachttijd: aanmeldstop tot augustus